JavaScript Free Code

Monday, 8 October 2012

OBJEKTIF PEKEDAS Objektif Penubuhan PEKEDAS ialah:
1.       Membincangkan tentang isu metod dan cabaran dakwah dan bagaimana ia dilakukan   serta kesannya kepada ahli keluarga sendiri dan masyarakat.

2.       Membentuk dan melatih anak-anak saudara Muslim yang mempunyai pengetahuan yang  luas terutamanya dalam bidang dakwah Islamiah.

3.       Memberi ruang dan peluang kepada anak-anak Saudara Muslim dalam  mengutarakan   pandangan dan persepsi mereka dalam isu gerakan dakwah Islamiah.

4.      Meningkatkan kesedaran kepada anak-anak Saudara Muslim untuk cakna dalam       rancangan pembangunan Islam dalam konteks negara Malaysia.

0 comments:

Post a Comment