JavaScript Free Code

Monday, 8 October 2012

MATLAMAT PEKEDASAntara Matlamat Utama penubuhan PEKEDAS ialah:1.       Selaras dengan hasrat agama Islam, PEKEDAS berperanan dalam membentuk anak-anak saudara Muslim secara dinamik dan berilmu.

2.       PEKEDAS akan melatih dan memberi pendedahan  kepada anak-anak Saudara Muslim dalam sudut ilmu metod dakwah kepada keluarga sendiri mahupun masyarakat. 

3.        Menjadikan PEKEDAS sebagai one stop center di seluruh negara.

4.       Menjadikan PEKEDAS sebagai pusat rujuk dan penghubung kepada Majlis Agama dan NGO dalam menyalurkan maklumat anak-anak saudara Muslim.

0 comments:

Post a Comment